Als je het hebt over de toekomst van werk is alles nog mogelijk, niets is in beton gegoten, zo ook inzake het hybride werken. Maar er is geen ‘one size fits all’ en een ideaalmodel voor hybride werken bestaat niet. Het biedt wel een kans om meer flexibiliteit in de activiteiten te realiseren.

We spreken over thuiswerken en het werken op kantoor. Wellicht kunnen we thuiswerken beter vervangen door ‘remote werken’, ‘werken op afstand’ of ‘flexibel werken’. Na ‘jaren’ thuis opgesloten te hebben gezeten werken we inmiddels vanuit de horeca, het bos, bij vrienden of nieuwe creatieve locaties geopende door de werkgever.

En als we niet op kantoor werken is dat dan van 9 tot 17? Veel taken zijn tijd- en plaats onafhankelijk. Sommige taken zijn niet mogelijk om ‘buiten’ kantoor uit te voeren, wat spreek je daar dan samen over af?  Wat werkt nu het beste voor jullie organisatie m.b.t. hybride werken?

Wat het beste is, is om stil te staan bij het doel van je organisatie (of afdeling) en hoe gaan jullie dat doel gaan bereiken, wat is daarover afgesproken? Organiseer een brainstorm waarbij jullie de voors- en tegens van het wel of niet op kantoor werken in kaart brengen. Hierbij rekening houdend met hetgeen iedereen ervaren en geleerd heeft.

De voordelen die genoemd worden zoals autonomie zijn daarbij belangrijk. Minder in de file ook. Goed nieuws ook voor werkgevers; we zijn thuis productiever. Daarnaast bezonnen we ons ook massaal of de huidige organisatie/ branche nog passend is.

Zo ook de nadelen. Continue bereikbaar zijn (was dat niet al een issue voor Corona?), ervaren werkdruk en minder verbinding met de collega’s en de leidinggevende. We leerden onszelf de basis skills aan van het onlinesysteem. Werken met meerdere systemen, whiteboards, break-out rooms e.d. werd nauwelijks gefaciliteerd bleek uit ons onderzoek.

Als we kijken naar vergaderen in de toekomst van werk zijn wij geneigd om te zeggen dat we nog steeds ruim 41% van onze tijd overleggen. Het is per slot van rekening een automatisme, een ingesleten cultuur geworden. En het laatste dat wijzigt binnen een organisatie is de cultuur…

Uit onze Vergader Geluks Meting die inmiddels ruim 4.500 keer is ingevuld zien we dat de twee derde van werkend Nederland verwacht (of is het hoop…) blijvend meer dan de helft van de tijd online te vergaderen. We stoppen over een tijdje de peilstok er nog eens in.

We weten dat waar emotie aanwezig is men elkaar beter kan ontmoeten. Ook voor creativiteit ligt er een zeer grote voorkeur voor fysiek ontmoeten, zeker ook omdat lang nog niet iedereen de beschikbare technische tools daarvoor beschikbaar machtig is. Operationele, functionele overleggen kunnen prima online plaatsvinden. Van frequent wederkerende overleggen in eenzelfde samenstelling nemen we massaal afscheid, mits ze als doel verbinding kennen. 

Spontane overleg momenten zoals ‘bij het koffiezetapparaat’ of ‘aan het bureau’ zullen minder plaatsvinden. Die kun je wel organiseren; er samen afspraken over maken. De vraag is overigens of het bureau in de toekomst nog wel op kantoor staat…wij denken van niet. Benieuwd wat jullie daarover afspreken en hoe jullie elkaar blijven ontmoeten.

Wat we zeker weten is dat hybride overleg flexibiliteit van iedereen vergt. Flexibiliteit om als we gaan overleggen, dat ook zinvol te doen. Dat scheelt je zo 20% van je vergadertijd. Ook om in de toekomst de belevenissen die je samen gaat delen kunt delen met anderen inclusief de mislukkingen, de lessons learned en de successen die je samen gaat vieren.

Voor dit artikel hebben we gebruik gemaakt van meerdere bronnen, naast ons eigen onderzoek, als o.a. Jacob Morgan en TryAngle.