Debatcarrousel voor een betere samenwerking! 

Op de website ‘onderwijs op afstand’ stuitten wij over deze samenwerking versterkende vorm. Deze delen wij graag.

Beschrijving van de activiteit:

  1. Voorbereiding: Kies een aantal actuele onderwerpen die relevant zijn in of voor je eigen organisatie.
  2. Groepsvorming: Verdeel je club in kleine groepen. Elke groep krijgt een onderwerp toegewezen om te bediscussiëren.
  3. Informatievergaring: Geef de tijd om informatie te verzamelen over hun onderwerp en argumenten voor en tegen te formuleren.
  4. Debatronde: Elke groep presenteert hun standpunt over het onderwerp. Na de presentatie is er een open debat waarbij andere groepen vragen kunnen stellen en tegenargumenten kunnen bieden.
  5. Roterende Discussies: Na een vastgestelde tijd roteert elke groep naar een nieuw onderwerp. Dit herhaalt zich totdat alle groepen elk onderwerp hebben besproken.
  6. Reflectie: Aan het einde van de activiteit bespreekt de groep de geleerde lessen, uitdagingen en inzichten uit de debatten.

Materialen: Flipovers, whiteboards, internet.

Duur: Meestal een lesuur of twee.

Veel plezier!

#samenwerken #vergaderen #collectieveintellegentie

Share