Reduceer stress vergadercultuur!

Reduceer stress en verlaag burn outs door kritisch te zijn op je vergadercultuur!

Oud-collega prof. Willem van Rhenen waarschuwt voor de gevolgen van thuiswerken. Hij pleit voor nieuwe richtlijnen binnen de Arbowetgeving. “Dan moet je denken aan minimale tijd voor sociale verbinding met collega’s, maximale online vergadertijd, #werkgeluk thuiswerkvergoedingen, thuiswerkplekchecks op de juiste werkhouding.”

Iets wat wij collectief te veel zien als een verworden automatisme is onze wijze van vergaderen. Zou je die opnieuw mogen organiseren, zou je het dan weer zo doen als vandaag? Goed om daar eens kritisch bij stil te staan.

In gesprekken met organisaties ervaren wij dat de vraag waarom er wordt vergaderd lang niet altijd kan worden beantwoord, ook de vraag wat de rol is van alle genodigden is een lastige. Er kan veel winst worden behaald. O.a. in de duur, die is maximaal 45 min online en beperk het aantal. Word geen vergadertoerist.

Neem tijdens je overleggen, maar ook in de tijd die je bespaart door kritisch naar je huidige vergadercultuur te kijken, de tijd om echt te verbinden. Mensen hebben die steun nodig. Ook Van Rhenen geeft aan dat dat sociale aspect van werk niet moet worden onderschat.

Er valt samen nog veel winst te behalen.

Share