Hybride Werken ‘Managen’

Inmiddels zijn velen van ons hybride aan het werken. Met of zonder heldere afspraken, met wisselend succes. Het is voor de meesten van ons een beetje vallen en opstaan. We ontwikkelen ons al doende, in gevallen binnen de gegeven kaders.

‘Wij mogen 2 dagen naar kantoor’ zei mijn buurvrouw blij. Ze miste haar collega’s en samen met haar man thuiszitten blijkt geen succes. ‘Hij denkt dat ze hem niet horen online en probeert door het scherm te schreeuwen met meetings en daar heb ik last van’. Blij met de rus en daarmee samenhangende focus op kantoor. 

‘Wij moesten van onze manager al (te) snel weer naar kantoor’ vertelde mijn zus. Hij is van de controle terwijl uit de enquête van HR kwam dat de meesten van ons minimaal de helft thuis zouden willen blijven werken na Corona. ‘Hij weet vooral uit te leggen waarom dat niet kan. Waarom hij dat niet kan.’ Slachtoffer(s) van een control freak.

‘Op kantoor mogen wij niet vergaderen, dat mag alleen als je thuis werkt.’ Er worden geen uitzonderingen gemaakt op die regel, ook niet als het spannende (emotionele) of creatieve sessies betreft. Creatieve online sessies zijn goed te doen, mits men de tools als bv. miro machtig is en dat is nu juist…. Emotionele e-mails werken niet, emotionele team of zoom calls ook niet. Wandelingen bijvoorbeeld wel, temeer omdat je dan geen kant op kunt. 

‘Voor 10 en 15uur mag je geen overleg inplannen bij ons’ aldus mijn fietsvriend. Dit met de gedachte dat je voor of na die tijd je jezelf kunt focussen op je werk. Maar ook dat je op de dagen dat je op kantoor werkt dan buiten de file om rijdt. Klinkt logisch, maar van 10 tot 15uur back2back vergaderen is dat niet.

We weten dat we virtueel niet zo daadkrachtig zijn. Zeker met een nieuw team werkt virtueel pas echt goed naar een fysieke kick off. Dus als we virtueel proberen afspraken te maken kan dat in een goed geolied team, maar lang niet in ieder team. Dan ontbeert het aan daadkracht. Belangrijk is het dus samen aandacht aan te besteden aan het samenwerken; in persoon.

We zien vele ambitieuze en soms zelfs zeer uitgebreide protocollen voorbijkomen over hybride werken. Daarin staat wat wel en wat niet mag. Prima, zolang het in de dialoog tot stand is gekomen, maar de praktijk is weerbarstig. Ons advies is, probeer het niet teveel te regelen, in te dammen. Het is maatwerk, ga met elkaar het gesprek aan. Mensen zijn over het algemeen prima in staat samen in staat het zelf te regelen. Soms met vallen en opstaan.

Share