Fysiek of online vergaderen? Zo denkt het management daarover.

Dagelijks wordt onze VergaderGeluksMeting ingevuld en die biedt is ons voortdurend interessante inzichten. Een van die inzichten is of je gelukkig wordt van online vergaderen of van fysieke vergaderingen. Op basis van de ruim 4.500 respondenten is dat:

Fysiek                          49.3%

Maakt niet uit            42.1%

Online                         8.6%

Wij helpen en trainen de meest diverse groepen mensen, op basis van de algemene meting kunnen we geen uitspraken doen of er verschil zit tussen managers en medewerkers. Kijken we echter specifiek naar de metingen van directie- & managementteams die wij trainen en begeleiden zien we een zeer sterke voorkeur voor het fysieke vergaderen en dat de voorkeur voor online bijna nagenoeg nihil is.

Fysiek                          69.7%

Maakt niet uit            27.1%

Online                         3.2%

In de algemene groep respondenten zitten natuurlijk ook resultaten van management, dus het verschil tussen de managers en medewerkers zal nog groter zijn dan uit beide bovenstaande
tabellen blijkt. Ongetwijfeld werkt dit door in discussies over thuiswerken en/of hybride werken.

Op basis van de gesprekken die wij voeren zien wij dat ‘loslaten’ en sturen op basis van kaders en vertrouwen nog niet voor iedereen is weggelegd.  

#werkgeluk #leiderschap #samenwerken

Share